przewodnicy turystyczni

Wyróżnienie dla przewodnika Z sercem w plecaku

Wyróżnienie dla przewodnika Z sercem w plecaku

25. października 2019 r. - podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie - przewodnik "Z sercem w plecaku, czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej - Góry Świętokrzyskie - wokół Pasma Głównego - Łysogóry i okolice" otrzymał wyróżnienie w 4. Międzynarodowym Konkursie "Najlepsze Wydawnictwa o Górach"...

Na konkurs nadesłano 100 tytułów z 44 wydawnictw, pochodzących z 10 krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy. Nagrody i wyróżnienia przyznawano w sześciu kategoriach: albumy; przewodniki; popularnonaukowe, monografie i inne; proza literacka o tematyce górskiej; mapy; atlasy, encyklopedie lub słowniki nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przyrodnicze i inne...

Oprócz głównych miejsc w ww. kategoriach, uzgodnionych przez jury Konkursu, wyróżnienia przyznali: Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Wydawnictwo "Karpaty" - Andrzej Łączyński - z Krakowa, Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Redakcja "Gazety Górskiej", Redakcja Rocznika "Wierchy", Redakcja "Maćkowej Perci" - Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie, Koło Przewodników Beskidzkich PTTK im. Profesora Romana Reinfussa w Krakowie...

Jak widać z powyższego, uzyskanie wyróżnienia, a tym bardziej miejsca na podium, wcale sprawą prostą nie było... Zwłaszcza, biorąc pod uwagę zdecydowaną przewagę wśród jurorów Braci z Ziemi Krakowskiej - z Małopolski Południowej, którzy z rzadka tylko przypominają sobie o tym, że miliony lat temu Góry Środkowopolskie - Sandomierskie - dziś Świętokrzyskie - były znacznie wyższe od Tatr;) To tak pół żartem, pół serio oczywiście;)

Przewodnik "Z sercem w plecaku", autorstwa mojej skromnej osoby,  otrzymał przeto wyróżnienie Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Za co serdecznie dziękuję!