przewodnicy turystyczni

TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II

TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II

Etap I

Ojciec Święty odprawianej w Nowym Targu, w czerwcu 1979 r., apelował „...pilnujcie mi tych szlaków”. Myślał wówczas o miejscach poznanych w czasie turystycznych eskapad z przeszłości. Jako ksiądz i Jan Paweł II dobrze znał piękno ziemi ełckiej i augustowskiej. W czasie pamiętnej mszy świętej kardynał pływał Czarną Hańczą, poznał uroki Jeziora Rajgrodzkiego. Powstanie Szlaku Papieskiego „Tajemnice Światła” łączącego miejsca związane z pobytami papieża-pielgrzyma na terenie dzisiejszej Diecezji Ełckiej można więc uznać za niezwykle trafny rodzaj upamiętnienia osoby Jana Pawła II. Każdy kto pójdzie tą drogą znajdzie sposobność by wspomnieć wielkiego Polaka, a ponadto umocnić lub też odnaleźć się w wierze. Pierwszy etap szlaku wiedzie ku Rajgrodowi i daje okazję do rozważań nad Tajemnicą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.

Etap II

Wędrujący ścieżkami drugiego etapu Szlaku „Tajemnice Światła” w swoich modlitwach i dociekaniach podejmą temat Tajemnicy Objawienia Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Pomoże w tym wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej – Królowej Rodzin. Szlak opuszcza mazurską krainę jezior, lasów i falujących pól i wkracza w Augustowskie. W okolicy Białobrzegów pielgrzymów wita Puszcza Augustowska, jeden z największych kompleksów leśnych w naszym kraju. Na trasie znajduje się atrakcyjny punkt widokowy na wysokim brzegiem jeziora Sajno.

Etap III

W małej osadzie pozostającej w granicach Augustowa zaczyna się trzeci etap Szlaku Papieskiego „Tajemnice Światła”. Najbardziej „puszczański” odcinek szlaku sprzyja poznawaniu istoty kolejnej tajemnicy światła, rozważań o Głoszeniu Królestwa Bożego i wzywaniu do nawrócenia. Kolejny dzień wędrówki zaczyna się ponownie w sanktuarium – w Studzienicznej, w kaplicy z obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej. Po drodze na pielgrzymujących czeka Pustelnia pw. św. Onufrego. Niezwykłe walory krajoznawcze i widokowe prezentuje także zabytkowy Kanał Augustowski.

Etap IV

W Mikaszówce zaczyna się dla pielgrzymów czwarty etap na Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła”. Etap rozważań nad Tajemnicą Przemienienia na Górze Tabor. Tędy w 1954 r. wiodła trasa spływu kajakowego młodzieży z księdzem Karolem Wojtyłą na czele. Szczególnie wartościową jest chwila modlitwy w ciekawym kościele, a dawnej molennie prawosławnych staroobrzędowców w Gibach. Okazja do przypomnienia ekumenicznego charakteru wielu nauk udzielanych nam przez Jana Pawła II. Na skraju Gib trzeba zobaczyć pomnik ofiar obławy augustowskiej z 1945 r. – operacji sowieckiego NKWD, w wyniku której zginęło około 600 mieszkańców Augustowszczyzny. Szlak opuszcza puszczę. Przed wędrowcami otwierają się szeroko pagórkowate przestrzenie Suwalszczyzny.

Etap V

Najważniejszym zabytkiem Sejn jest bazylika mniejsza pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będąca sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej. Modlitwa przed figurą Madonny rozpoczyna ostatni dzień na Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła”. Ostatni odcinek wędrówki pielgrzymujący poświęcają na przypomnienie znaczenia Ustanowienia Eucharystii. Szlak przekracza granice Wigierskiego Parku Narodowego. Kończy się w Wigrach w XVII-wiecznym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W zabudowaniach dawnego klasztoru kamedułów udostępniono do zwiedzania papieski apartament. Jan Paweł II mieszkał w nim od 8 do 10 czerwca 1999 r. w czasie swojej siódmej pielgrzymki do Polski, a ostatniej wizyty na Augustowszczyźnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA OBCHODY 20 ROCZNICY POBYTU OJCA ŚWIĘTEGO NA NASZEJ ZIEMI I W NASZEJ DIECEZJI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 8-10 CZERWCA 2019 r. 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: +48-500-430-814


TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał
TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał
TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał
TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał
TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał
TAJEMNICE ŚWIATŁA JAN PAWEŁ II, autor Żebrowski Michał