przewodnicy turystyczni

Kolegiata w Tumie

Kolegiata w Tumie

Wyjeżdżając z Łęczycy drogą nr 703 w kierunku miejscowości Piątek po kilku kilometrach docieramy do romańskiej Kolegiaty w Tumie z 1146-61 roku. Zbombardowana i spalona w 1939 roku, odbudowana została w latach 1949-61. Obecnie jest to jeden z najwspanialszych przykładów architektury romańskiej. W średniowieczu było to miejsce zjazdów politycznych i kościelnych. Wewnątrz świątyni odkryto fundamenty opactwa benedyktyńskiego z X-XI wieku i ślady osadnictwa z IX i X wieku. Znajduje się tu również jeden z najpiękniejszych w Polsce portali romańskich. Podczas odbudowy odkryto polichromię romańską z 2 połowy XII wieku i renesansową z XVI lub XVII wieku. Obok Kolegiaty usytuowany jest drewniany kościół św. Mikołaja z 1761 roku o wystroju barokowym.

Legenda głosi, że w Tumie znalazła się za sprawą diabła Boruty, który porwał ją z centrum Łęczycy i upuściła na polach nad Bzurą. Świadczyć o tym mają ślady diabelskich pazurów na ścianie wieży kościoła. Badania archeologiczne wskazują jednak, że było inaczej.

Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej
Kolegiata w Tumie , autor Świątkowski Andrzej